r ż ,

r.ż., ABT-737 nmr a zatem przekraczającej

okres uznawany za szczególnie krytyczny dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego (do 4. m.ż.) [24, 25]. Ocenianymi efektami suplementacji DHA były: ostrość widzenia (dojrzewanie ostrości widzenia), rozwój psychoruchowy i rozwój fizyczny oraz częstość infekcji. W metaanalizie badań z randomizacją [26] (Cochrane Review) nie stwierdzono, aby suplementacja LC-PUFA korzystnie wpływała na poprawę ostrości widzenia lub przyspieszenie rozwoju psychoruchowego. Jednocześnie wskazano na bezpieczeństwo takiej suplementacji. Zwraca uwagę różnorodność metodyki badań: różne dawki suplementu, metody oceny skuteczności działania, czas suplementacji i wreszcie wiek oceny efektów suplementu. Szczególne uwagi krytyczne należy zgłosić do metod oceny rozwoju psychoruchowego, które w znacznej części wykorzystywały testy wykorzystywane przez neurologów do wykrywania istotnych zaburzeń neurorozwojowych (np. skala Bayley), a nie dyskretnych i oczekiwanych przy suplementacji

zmian tempa rozwoju. Należy również zwrócić uwagę na badania, w których stosowano wyższą dawkę suplementacji DHA (min. 0,3% wszystkich kwasów tłuszczowych). Przy takiej dawce suplementacji uzyskiwano korzystne efekty w postaci poprawy ostrości widzenia. Dlatego European Food Safety Authority (EFSA) w swojej opinii na temat oświadczeń zdrowotnych suplementacji DHA wskazała na korzystny efekt tej suplementacji w wyższych dawkach (około 0,3%) na dojrzewanie ostrości ZD1839 research buy widzenia

w wieku jednego roku [27]. Wyniki dwóch niedawno opublikowanych badań z randomizacją sugerują, że suplementacja mleka modyfikowanego DHA i AA zmniejsza ryzyko infekcji [28, 29]. Ponadto można obecnie stwierdzić, że w trakcie karmienia naturalnego lub mlekiem modyfikowanym dla niemowląt nie istnieje potrzeba niezależnego podawania suplementu DHA. Jeżeli hydrolizaty białka serwatki lub kazeiny o znacznym stopniu hydrolizy nie zawierają w składzie DHA, należy rozważyć odpowiednią podaż DHA. Korzystna i bezpieczna jest suplementacja DHA mieszanek dla niemowląt urodzonych przedwcześnie, jednak nie ustalono optymalnych Clomifene dawek suplementacji. Dzieci urodzone przedwcześnie są szczególnie zagrożone niedoborem kwasu DHA. Wynika to przede wszystkim ze znacznego skrócenia w ich rozwoju wewnątrzmacicznym trzeciego trymestru ciąży, w którym to okresie transport DHA przez łożysko jest najbardziej efektywny. Systematyczny przegląd piśmiennictwa badań z randomizacją (Cochrane Review) krytycznie ocenił efekty suplementacji LC-PUFA u wcześniaków. Podobnie jednak jak w przypadku badań u dzieci urodzonych o czasie analizowane badania różniły się dawką suplementu, stopniem wcześniactwa i parametrami pomiarowymi. Wskazano na bezpieczeństwo tak stosowanej suplementacji [30].

Comments are closed.